Årsrapport 2014
 

FORMANDENS FORORD

positivt resultat
og forventet udvikling

Med en fin værditilvækst, flotte exitter og en generel fremgang for særligt teknologibaserede virksomheder kommer Dansk Vækstkapital ud af 2014 med et overskud på 23,9 mio. kr. Et tilfredsstillende resultat, der underbygger, at vi følger den forventede udvikling.

Når man investerer i stærkt vækstorienterede virksomheder, tager det tid, før et positivt afkast viser sig. Men nu, med et år tilbage af investeringsperioden, ser Dansk Vækstkapital ud til at være inde i den opadgående kurve. Regnskabet for 2014 viser et overskud på 23,9 mio. kr., hvilket er et fuldt tilfredsstillende resultat på det nuværende stadium.

Resultatet er drevet af en god værdiudvikling i porteføljen samt enkelte flotte exitter. Som eksempler kan nævnes højtalerproducenten Libratone, der blev købt af et Hongkong-baseret konsortium, og ikke mindst motions-appen Endomondo, der ved årsskiftet blev solgt til amerikanske Under Armour.

Fondene har vist det forventede investeringstempo og har nu samlet investeret i 87 virksomheder. I denne rapport kan du møde et bredt udsnit af virksomheder fra forskellige brancher – lige fra nytænkende teknologi over banebrydende medicinaludvikling til internationalt design – ligesom du kan læse om de tre nye og vidt forskellige fonde, Dansk Vækstkapital i løbet af året har investeret i.

Ved udgangen af 2014 har Dansk Vækstkapital samlet givet tilsagn på 3,3 mia. kr. fordelt på 14 fonde, og vi træder ind i det sidste investeringsår med gode takter. Jeg ser frem til fremadrettet at følge porteføljens udvikling.

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital

Siden sin etablering i 2011 har Dansk Vækstkapital stået bag cirka en fjerdedel af de samlede tilsagn til nyetablerede danske fonde.

Fondene har dermed fået 3 kr. i kapital fra andre investorer for hver krone, Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om. 

danskvækstkapital.dk

 

ÅRETS RESULTAT 2014

værdistigninger og exitter
skaber overskud

Dansk Vækstkapitals resultat for 2014 udviser et overskud på 23,9 mio. kr., som vidner om positiv udvikling i porteføljefondenes underliggende selskaber. I Dansk Vækstkapital anser vi resultatet for at være tilfredsstillende og forventer en fortsat positiv udvikling i porteføljen i de kommende år.

Investeringsaktiviteten i fondene er i 2014 fortsat på det forventede niveau, og der er i løbet af året investeret i 35 virksomheder, mens 3 er blevet solgt. Dermed er der samlet investeret i 87 virksomheder med stor spredning, hvad angår branche, geografi og størrelse. Særligt er SMV-segmentet stærkt repræsenteret.

Investeringerne i porteføljefonde giver i 2014 samlet et overskud på 39,6 mio. kr. Dette kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 54,2 mio. kr. og ikke mindst til de realiserede opskrivninger i forbindelse med flotte salg af porteføljeselskaberne Libratone og Endomondo (SEED Capital Denmark II) samt ViaBill (NCP-IVS III) på 41,8 mio. kr. Derfra trækkes omkostninger på 56,4 mio. kr. i porteføljefondene i form af management fee og øvrige omkostninger.

I 2014 har Dansk Vækstkapital givet tilsagn for 740 mio. kr. til yderligere tre fonde; Industri Udvikling IV, Klimainvesteringsfonden og Polaris Equity IV. Dermed er der ved årets udgang givet samlet tilsagn på 3,3 mia. kr. til i alt 14 fonde. Heraf er ti small og mid cap-fonde, og fire er venturefonde.

Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden i henhold til det indgåede aftalegrundlag. Herudover er der afholdt 1,5 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,1 mio. kr. i øvrige omkostninger.

Porteføljefondene har samlet trukket 962,7 mio. kr. af deres kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital.


 

{"chart":{"type":"pie","height":450,"width_pdf":800,"height_pdf":450,"margin":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#000","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":false,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":30},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Industri","y":33,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"IT","y":33,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Forbrugerprodukter og service","y":22,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Biotek","y":4,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Kommunikations- og netværkstjenester","y":3,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Energi og miljø","y":3,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Medtech","y":2,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"yAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"title":{"text":"BOGFØRT VÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":true,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

 

{"chart":{"type":"pie","height":400,"width_pdf":800,"height_pdf":365,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":50,"marginRight":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":false,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-35},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Danmark","y":69,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Øvrige Norden","y":18,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Øvrige Europa","y":13,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"yAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"title":{"text":"BOGFØRT VÆRDI FORDELT EFTER GEOGRAFI","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":false,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

 

{"chart":{"type":"pie","height":450,"width_pdf":800,"height_pdf":420,"margin":75,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":true,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-40},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Små virksomheder, omsætning < 75 mio. kr.","y":70,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Mellemstore virksomheder, omsætning 75-375 mio. kr.","y":21,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Store virksomheder, omsætning > 375 mio. kr.","y":9,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"yAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"title":{"text":"PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER FORDELT PÅ OMSÆTNING","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":true,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

 

{"chart":{"type":"pie","height":400,"width_pdf":800,"height_pdf":365,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":50,"marginRight":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":true,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-50},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Venture","y":20,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Small og mid cap, buy-out","y":80,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"yAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"title":{"text":"TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":false,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

 

 

Investeringer
i private equity

Afkastet på investeringer i private equity-fonde følger typisk en J-kurve. Det vil sige, at afkastet i de første år er negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens løbetid.

Den nedadgående kurve i de første år skyldes for det første udgifter til etablering og drift af fondene og for det andet, at de gennemførte investeringer anføres til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere kan værdiskabelse i porteføljevirksomhederne danne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden.

Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Investeringer i private equity-fonde er derfor langsigtede og har typisk en tidshorisont på ti år.

DANSK VÆKSTKAPITAL FØLGER KURVEN
I princippet er det derfor også først muligt at udlede værdien af en investering, når alle porteføljeselskaber i den pågældende fond er afhændet, og fonden er opløst. Men et blik på Dansk Vækstkapitals udvikling siden etableringen i 2011 illustrerer, at fonden til dato følger den beskrevne J-kurve.

Mens de første tre år bragte et negativt resultat, har Dansk Vækstkapital i 2014 bevæget sig ind i en opadgående tendens med værditilvækst i porteføljen. Dermed følger Dansk Vækstkapitals resultat den forventede udvikling ved indgangen til det sidste år i investeringsperioden.

dansk vækstkapital, Akkumuleret resultat, mio. kr.

 

Hoved- og nøgletaL

RESULTATOPGØRELSE (T.KR.)2014201320122011
Resultat af investeringsvirksomhed39.610-28.665-21.448-6.094
Resultat af ordinær drift23.856-44.717-37.136-18.252
Resultat af finansielle poster36-587-319-43
Årets resultat23.892-45.304-37.455-18.295
BALANCE  (T.KR.) 2014201320122011
Balancesum908.849443.65395.52127.141
Tilsagn fra kommanditister4.786.8004.786.8004.786.8004.786.800
Ikke indbetalt tilsagn fra kommanditister3.829.4404.308.1204.786.8004.786.800
Egenkapital869.545377.626-55.750-18.295
PENGESTRØMME  (T.KR.) 2014201320122011
Driftsaktiviteter-15.850-17.194-15.336-11.625
Investeringsaktiviteter-425.586-376.797-120.371-2.692
Finansieringsaktiviteter468.027478.680--
NØGLETAL*  (T.KR.) 2014201320122011
Total Value to Paid-In (TVPI) **0,92x0,81x 0,63x 0,59x
Residual Value to Paid-In (RVPI) **0,91x0,81x 0,63x 0,59x
Distributions to Paid-In (DPI) **0,01x0,00x 0,00x 0,00x
IRR, brutto **-1,7% -17,6%-42,9%n/a
IRR, netto **-7,1%-27,1%-62,4%n/a
Antal porteføljefonde141194
Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde84522812
* Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital.
** Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommanditisterne.
 
 

Sådan fungerer
Dansk vækstkapital

Dansk Vækstkapital blev etableret i 2011 på baggrund af en aftale om at tilvejebringe risikovillig kapital, der blev indgået mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Fondene kan investere i alle brancher.

Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der ud over kapital fra Dansk Vækstkapital tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet.

Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er 400-500 mio. kr. 

I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i.

Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. 

 

Dansk Vækstkapitals
investeringer

SMALL OG MID CAP-FONDE  
FondTilsagnFondsstørrelseEjerandelInvesteringsdato
Maj Invest Equity 4400 mio. kr.1,2 mia. kr.33,0 pct.02-09-2011
Capidea Kapital II362 mio. kr.724 mio. kr.50,0 pct.01-03-2012
Procuritas Capital Investors V5 mio. euro204 mio. euro2,5 pct.15-06-2012
IK VII40 mio. euro1,4 mia. euro3,0 pct.31-10-2012
CataCap250 mio. kr.1,1 mia. kr.24,0 pct.20-12-2012
Erhvervsinvest III300 mio. kr.871 mio. kr.34,4 pct.26-06-2013
FSN Capital IV335 mio. sek5,25 mia. sek6,4 pct.20-11-2013
Danish Climate Investment Fund150 mio. kr.1,29 mia. kr.11,6 pct.13-01-2014
Industri Udvikling IV190 mio. kr.500 mio. kr.38,0 pct.05-11-2014
Polaris Private Equity IV400 mio. kr.2,2 mia. kr.18,2 pct.30-12-2014
VENTUREFONDE    
Fond  TilsagnFondsstørrelseEjerandelInvesteringsdato
Sunstone Technology Ventures Fund III175 mio. kr.702 mio. kr.24,9 pct.06-12-2011
Sunstone Life Science Ventures Fund III200 mio. kr.662 mio. kr.30,2 pct.16-12-2011
SEED Capital Denmark II150 mio. kr.682 mio. kr.22,0 pct.31-12-2011
NCP-IVS III125 mio. kr.524 mio. kr.24,0 pct.25-06-2012
 

Skaber vækst
som mindretalsaktionær

Industri Udvikling kunne i 2014 markere sit 20-års jubilæum med etableringen af sin fjerde fond med fokus på danske SMV’er. Med den nye fond fastholder Industri Udvikling strategien om altid at optræde som mindretalsaktionær.

Industri Udvikling har igennem de sidste to årtier investeret i flere end 100 danske virksomheder, der beskæftiger sig med alt lige fra føde- og råvarer over møbelproduktion til tekstiler. Fonden er dermed en af Danmarks mest erfarne investorer i små og mellemstore industrivirksomheder.

ALTID MINDRETALSAKTIONÆR
Direktør Lars Blavnsfeldt, der har været med siden Industri Udviklings begyndelse i 1994, fortæller, at fondens strategi i alle årene har været altid at optræde som mindretalsaktionær med et aktivt ejerskab. Og den model fortsætter Industri Udvikling med sin fjerde fond, som forventes at lave 20-25 investeringer.

”Vores tilgang er, at vi kommer med kapital og viden, men det er grundlæggerne og den daglige ledelse, der bevarer kontrollen. Den model har vi gode erfaringer med. For vi bliver aldrig lige så dygtige som virksomheden til at analysere branchen, produktmulighederne og kundeforholdene. Det skal vi ikke være eksperter i. Vi skal til gengæld være eksperter i at finde den rette ledelse, sætte os ind i forretningen og fungere som sparringspartner,” forklarer Lars Blavnsfeldt.

PORTEFØLJE PÅ STABILT NIVEAU
Porteføljen hos Industri Udvikling ligger stabilt på knap 40 virksomheder, for antallet af nyinvesteringer og afhændelser udvikler sig løbende i stort set samme takt. Typisk ligger virksomhedernes omsætning på 50-300 mio. kr. på investeringstidspunktet, og investeringerne sker oftest i forbindelse med ejer- og generationsskifter eller når virksomheden står over for kapitalkrævende vækstmuligheder.

”Vi investerer som hovedregel i den eksisterende ledelse og med stor tillid til iværksætteren. Så man kan sige, at for os er det næsten vigtigere at kunne bedømme personer end at kunne læse et regnskab. Derfor er vores mangeårige erfaring og det omfattende netværk en stor styrke,” siger Lars Blavnsfeldt.

INDUSTRI UDVIKLING IV

Tilsagn fra Dansk Vækstkapital: 190 mio. kr.

Fondsstørrelse: 500 mio. kr.

Dansk Vækstkapitals ejerandel: 38 pct.

Investeringsdato: 5. november 2014

industriudvikling.dkPå foto: Lars Blavnsfeldt, direktør i Industri Udvikling.

 

DANSK klimateknologi
til projekter i udviklingslandene

Klimainvesteringsfonden er blevet til i et unikt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Målet er at sikre finansiering til klimainvesteringer i udviklingslandene og samtidig fremme salget af dansk klimateknologi på en række vækstmarkeder.

”I Klimainvesteringsfonden stiller vi risikovillig kapital og viden til rådighed for klimaprojekter i udviklingslande og på vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. Fælles for projekterne er, at de direkte eller indirekte bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det kan fx være projekter inden for vedvarende energi, transport eller alternative energikilder,” fortæller Tommy Thomsen, der er adm. direktør i IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande. 

IFU, der har mere end 45 års erfaring fra knap 800 projekter i 85 udviklingslande, fungerer som manager for Klimainvesteringsfonden, der har pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse samt Aage V. Jensen Foundation og Dansk Vækstkapital som investorer.

EGENKAPITAL OG KNOWHOW
Finansieringen fra Klimainvesteringsfonden ligger i spændet 2-15 mio. euro i det enkelte projekt, hvor fonden altid indgår som minoritetsinvestor.

”Det er et krav, at de projekter, vi investerer i, er kommercielt bæredygtige og gør brug af kendt klimateknologi. Vi leverer egenkapital og knowhow til aktiviteter med deltagelse af andre offentlige og private investorer, fx lokale banker eller fonde. Samlet set er det vores forventning, at det totalte investeringsbeløb i projekterne vil blive i størrelsesordenen 8-9 mia. kr.,” vurderer Tommy Thomsen.

De første fire projekter, der blev godkendt i Klimainvesteringsfonden, spænder fra udvikling af bioætanol i Kina med Dong Energy over en række solcelleanlæg i Maldiverne med Nordic Power Partners til produktion af ventiler i Brasilien med AVK og Afrikas største vindmøllepark, Lake Turkana, i Kenya.

”Med Klimainvesteringsfonden har Danmark sat sig i førersædet, når det kommer til projektfinansiering af klimainitiativer i udviklingslandene. Med modellen her får vi sat grøn vækst og klimabeskyttelse på dagsordenen, samtidig med at vi skaber beskæftigelse i en række udviklingslande og giver danske virksomheder en platform på nye markeder,” siger Tommy Thomsen.

KLIMAINVESTERINGSFONDEN

Tilsagn fra Dansk Vækstkapital: 150 mio. kr.

Fondsstørrelse: 1,29 mia. kr.

Dansk Vækstkapitals ejerandel: 11,6 pct.

Investeringsdato: 13. januar 2014

klimainvesteringsfonden.dkPå foto: Tommy Thomsen, adm. direktør, IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande.

 

STÆRKE VÆRKTØJER OG NETVÆRK 
Skaber grundlag for vækst

Polaris Private Equity investerer i partnerskab med ledelsen i danske og svenske virksomheder med stort udviklingspotentiale og en omsætning i størrelsesordenen 25-200 mio. euro. Med et stærkt netværk og en bred værktøjskasse skaber fonden vækst på begge sider af Øresund.

Det er ganske passende, at den danske buy-out-fond Polaris Private Equity har til huse i Malmøgade på Østerbro. For fonden, der blev stiftet i 1998, er med managing partner Jan Johan Kühls ord en Øresundssuccces.

”Danske virksomheder, der vil vokse i Norden, må nødvendigvis ind på det svenske marked, og omvendt kan Danmark være gateway til resten af Europa for svenskerne. Vores aktiviteter er ligeligt fordelt mellem de to lande, og dermed får vi store fordele af vores netværk,” fortæller Jan Johan Kühl.

NÆRE PARTNERSKABER
Polaris Private Equity investerer typisk i forbindelse med generationsskifte, strategiske ændringer eller frasalg af forretningsområder.

”Vi investerer altid i nært partnerskab med virksomhedsledelsen, og det skaber jo en stærk personafhængighed. Derfor er kemien med den fremadrettede ledelse vigtig. Så vi sørger for at lære hinanden godt at kende allerede inden købet, ligesom vi meget tidligt finder en bestyrelsesformand og dygtige bestyrelsesmedlemmer, der kan afdække relevante kompetencer for virksomheden,” siger Jan Johan Kühl.

VIDENDELING PÅ TVÆRS
I det hele taget spiller Polaris Private Equity en meget aktiv rolle i at udvikle porteføljevirksomhederne gennem tæt sparring. Fonden har derfor også udviklet en excellence-model, der blandt andet tilbyder en værktøjskasse, jævnlige workshops og et ekspertnetværk, som kan bistå porteføljevirksomhederne i forretningsudviklingen.

”Fremtiden for fonde rummer mere end at kunne levere kapital og god governance. Vi oplever, at små og mellemstore virksomheder ofte mangler ressourcer og kompetencer på områder, hvor de ikke kan ansætte fuldtidsmedarbejdere, fx til forbedring af salg, indkøb og prissætning. Her er det en del af vores opgave at stille rådgivning og værktøjer til rådighed,” fortæller Jan Johan Kühl.

POLARIS PRIVATE EQUITY IV

Tilsagn fra Dansk Vækstkapital: 400 mio. kr.

Fondsstørrelse: 2,2 mia. kr. i 1. close. Målet er en fondsstørrelse på 3 mia. kr.

Dansk Vækstkapitals ejerandel: 18,2 pct.

Investeringsdato: 30. december 2014

polarisequity.dkPå foto: Jan Johan Kühl, managing partner, Polaris Private Equity.

 

Eksempler på fondenes investeringer i virksomheder

blackwood seven


Det erfarne team bag Blackwood Seven har med venturekapital udviklet en ny platform, der gør medieindkøb og annoncering mere gennemskueligt.

> Læs hele historien

lyngsoe systems


Der er i disse år en hastig udvikling inden for teknologi, der gør det muligt for os løbende at spore og følge fx en vare. Blandt verdens førende på området finder man danske Lyngsoe Systems.

> Læs hele historien 

L + m
 

Claus Meyer og Grønlykke-brødrene bag Løgismose har slået virksomhederne sammen. Det nye danske madimperium vil løfte dansk madkultur. 

> Læs hele historien

mofibo
 

Serieiværksætter Morten Strunge spottede med Mofibo et hul i markedet for udbud af online underholdning, og tjenesten har sat sig solidt på det danske e-bogsmarked.

> Læs hele historien

MUUTO
 

På syv år er Muuto gået fra at sælge sine skandinaviske designprodukter i 100 forretninger til 1.300 butikker fordelt på 52 lande. Næste skridt er at indtage Asien og USA.

> Læs hele historien

REAPPLIX


Medico-virksomheden Reapplix vil med deres biologiske plaster hele svære diabetessår, der hvert år er årsag til op mod 1.000 amputationer hos danske diabetikere.

> Læs hele historien

scanbur


Familievirksomheden Scanbur har over 40 års erfaring med udvikling og salg af løsninger til forsøgsdyrsafdelinger, og kan levere alt fra teknologiske systemer til selve forsøgsdyrene.

> Læs hele historien
 

telecare
 

Mobilreparationsbranchen har tidligere været præget af en lang række små selvstændige værksteder og reparationscentre. Men de seneste år har Telecare Service konsolideret markedet i Danmark og Norden.

> Læs hele historien

 

BLACKWOOD SEVEN

Automatiseret medieplatform
åbner mediernes black box

Tilbage til oversigt

Det var et erfarent team fra medie- og teknologiverdenen, der i 2013 stiftede Blackwood Seven. Med investeringer fra bl.a. venturefonden Sunstone Capital har virksomheden udviklet en ny medie-platform, der baseret på data gør medieindkøb og annoncering mere gennemskueligt.

Blackwood Seven har udviklet en teknologisk platform, som med udgangspunkt i effekttal gør annoncører i stand til at planlægge og eksekvere mediekampagner på tværs af medier. På den måde kan annoncøren få et direkte indblik i, hvilke medietiltag der virker – og løbende justere indsatsen.

”Vores forretning og rådgivning er bygget på, at vi arbejder ud fra data i stedet for gisninger og mavefornemmelser. Populært sagt handler det om at åbne den black box, som medieindkøb ellers kan være. Præcis ligesom man med Google Analytics kan blive klogere på effekterne af en virksomheds adfærd i den digitale verden, kan vores platform give lægmand et direkte indblik i, hvilke medieindkøb der virker,” siger managing partner Thomas Bertelsen.

KLAR TIL OPKØB I TYSKLAND
Bag Blackwood Seven står et team med bred erfaring fra velkendte teknologi- og medievirksomheder, fx Grey, OMD Denmark og Jubii. Og virksomheden har da også allerede fået godt fat i markedet.

”Vi har opbygget en bred kundebase i Danmark, som danner et godt grundlag for den yderligere teknologiudvikling, der er så vigtig for vores produkt. Derudover planlægger vi ekspansion i udlandet og arbejder derfor på opkøbsmuligheder, i første omgang i Tyskland,” fortæller Thomas Bertelsen og tilføjer, at netop den kontinuerlige udvikling af den teknologiske platform er en vigtig del af forretningsudviklingen.

”Vores kernefokus er at blive endnu dygtigere til at crunche tallene automatisk. Blandt andet arbejder vi i øjeblikket meget med at bruge virksomheders salgsdata til løbende at analysere på, hvad der virker mediemæssigt. Det har vist sig at give gode resultater, og vi oplever en stor efterspørgsel på netop den type ydelser,” slutter Thomas Bertelsen.

OM BLACKWOOD SEVEN

Omsætning: 71 mio. kr.
Antal ansatte: 32
Stiftet: 2013INVESTERING

Venturefonden Sunstone Technology Ventures Fund III har investeret i Blackwood Seven. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 175 mio. kr. i fonden.

sunstone.eu

 

LYNGSOE sYSTEMS

intelligent tracking
reducerer omkostninger

Tilbage til oversigt

En af disse års megatrends er det såkaldte Internet of Things, hvor teknologi bl.a. gør det muligt for os løbende at spore og følge en enhed, fx en vare købt på internettet eller vores kufferts vej til rejsedestinationen. Blandt verdens førende på området finder man danske Lyngsoe Systems.

Virksomheden Lyngsoe Systems har i mere end 30 år udviklet automatiserings- og logistikløsninger til bl.a. postvæsener, biblioteker, distributionsfirmaer samt flyselskaber og lufthavne. Eksempelvis kvalitetsmåler virksomhedens systemer i dag 85 pct. af den globale brevmængde for at sikre, at posten leveres til tiden. Lyngsoe Systems er ligeledes blandt verdens førende på biblioteksområdet, hvor et avanceret sorteringsanlæg og en radiochip i hver bog kan sikre hurtig og korrekt registrering og sortering.

SPORING ER EN MEGATREND
Og udviklingen på området går stærkt i disse år. For ifølge Lyngsoe Systems adm. direktør, Villads Thomsen, er netop teknologi til sporing og registrering en af tidens megatrends med næsten uanede anvendelsesmuligheder – lige fra sporing af uforarbejdede og forarbejdede fødevarers vej fra primærproducenten til forbrugeren og over til nøjagtig sporing af bagage i lufthavnen.

”Vores teknologi er med til at reducere omkostningerne og øge sikkerheden på en lang række områder, og vi oplever, at behovet for intelligent tracking bliver stadig større. Eksempelvis arbejder vi på et projekt på det nye supersygehus i Aarhus, hvor vi på et hvert givent tidspunkt vil kunne tracke over 400.000 enheder, lige fra senge til laboratorieudstyr, og flere tusinde medarbejdere. Det giver mulighed for store omkostningsreduktioner, tidsbesparelser og ikke mindst minimering af fejl og dermed øget sikkerhed for patienten,” vurderer direktøren.

NIVEAUSKIFTE MED NYE EJERE
For at ruste virksomheden til endnu bedre at kunne følge den hurtige markedsudvikling har Lyngsoe Systems fået CataCap ombord som nye ejere.

”Lyngsoe Systems har siden etableringen været ejet af otte medarbejdere, som har gjort det rigtig godt og løftet virksomheden til en omsætning på cirka 252 mio. kr. Men potentialet er endnu større. Derfor er vi nu i gang med et niveauskifte, hvor vi blandt andet internationaliserer og kommercialiserer yderligere, så vi i endnu højere grad kan udnytte den store viden, der ligger i virksomheden,” siger Villads Thomsen.

OM LYNGSOE SYSTEMS

Omsætning: 252 mio. kr.
Antal ansatte: ca. 200
Stiftet: 1994INVESTERING

Kapitalfonden CataCap har investeret i Lyngsoe Systems. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 250 mio. kr. i fonden.

catacap.dk

 

L + M

FUSION SKAL løfte
dansk madkultur

Tilbage til oversigt

Claus Meyer og Grønlykke-brødrene bag Løgismose har slået deres virksomheder sammen til et nyt dansk madimperium under navnet L + M med Steen Halbye i spidsen. De to familievirksomheder får med sammenlægningen flere ressourcer til at indfri ambitionerne om at løfte kvaliteten af mad og råvarer.

Løgismose og Meyers har hver især spillet en afgørende rolle i udviklingen af dansk madkultur. Fusionen af de to virksomheder er kulminationen på et langt venskab mellem to familier, der nu sammen vil styrke den danske madkultur.

”Med sammenlægningen får de to virksomheder flere distributionskanaler og stærkere kompetencer. Løgismose har fx en stærk tradition inden for produktion og distribution af fødevarer til detailhandlen, mens Meyers eksempelvis har en stærk tradition inden for branding, kommunikation og drift af kantiner,” siger Steen Halbye, direktør i L + M. 

VIL STYRKE DANSK MADKULTUR
Fokus i den nye virksomhed er at skabe en bæredygtig madkultur, som kan overleveres til den næste generation – uden at være forbeholdt en snæver økonomisk eller kulturel elite.

”Folkene bag Løgismose og Meyers deler en vision om at forbedre den danske madkultur, og begge virksomheder har gjort en formidabel indsats for dette igennem de sidste 20 år. Tilsammen ønsker de to virksomheder nu at nå endnu bredere ud og tilbyde alle danskere kvalitetsfødevarer til rimelige priser – og gerne dér, hvor de køber ind i dagligdagen,” siger Steen Halbye.

FÆLLES MÅL OG STORT VÆKSTPOTENTIALE
Det nye selskab med 830 medarbejdere har en årlig omsætning på ca. 1 mia. kr. og udsigt til vækst. Det er ambitionen fortsat at kunne løfte kvaliteten af fødevarer og gøre dem tilgængelige for alle.

”De to brands vil fortsætte med hver sin stærke identitet, men sammenlægningen byder på flere fælles vækstscenarier. Blandt andet kan vi nu styrke fødevareproduktion til detailhandlen,” siger Steen Halbye.

OM L + M

Omsætning: 1 mia. kr.
Antal ansatte: 830
Stiftet: Løgismose er stiftet i 1965 og Meyers i 1989INVESTERING

Venturefonden IK Investment VII har investeret i L + M. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 40 mio. euro i fonden.

Endvidere har Dansk Vækstkapital også investeret direkte i L + M.

ikinvest.com

 

MOFIBO

tusindvis af bøger
direkte på smartphone og tablet

Tilbage til oversigt

Mofibo er bøgernes svar på streamingtjenester som Netflix og Spotify. Her får abonnenter adgang til tusindvis af danske og engelske titler direkte på deres smartphone eller tablet. Mofibo har sat sig solidt på det danske e-bogsmarked og er klar til introduktion på nye markeder.

Serieiværksætter Morten Strunge spottede et hul i markedet for onlineudbud af underholdning.

”Det undrede mig, at ingen udbød ubegrænset onlineadgang til bøger, når streamingtjenester med anden underholdning som musik, film og serier er så populære. Det viste sig, at der lå et kæmpe markedspotentiale, og både forlag og kunder tog hurtigt Mofibo til sig,” siger grundlægger og CEO i Mofibo, Morten Strunge.

TUSINDVIS AF BØGER MED I LOMMEN
Morten Strunge vil med e-bogstjenesten Mofibo gøre det nemmere for læselystne sjæle at dykke ned i bøgerne hvor som helst og når som helst. 

”For 99 kr. om måneden får vores abonnenter fri adgang til 15.000 danske og 10.000 engelske titler direkte på deres tablet eller smartphone. Vores udvalg favner bredt, og vi har altid 60 til 70 pct. af den aktuelle bestsellerliste,” forklarer Morten Strunge.

FRA IDÉ TIL MARKEDSLEDER PÅ REKORDTID
Der gik bare fem måneder, fra Morten Strunge havde søsat sin idé om den nye e-bogstjeneste, til Mofibo blev lanceret i Danmark og satte sig på stort set hele e-bogsmarkedet.

”Med kapitalen fra venturefondene færdiggjorde vi den digitale platform og lancerede nationale tv-kampagner. Og så gik det stærkt. Vi har i dag en markedsandel på 70 pct., og over 1 mio. sider bliver dagligt læst på Mofibo,” fortæller Morten Strunge og tilføjer, at Mofibo nu – med et fast tag i det danske marked – er klar til at tænke mere internationalt.

”Mofibo er allerede introduceret i Sverige, og vi har netop indgået en aftale med et af verdens fire største engelsksprogede forlag. Planen er at blive ved med at udvide og internationalisere,” siger Morten Strunge.

OM MOFIBO

Bruttotab: 14,9 mio. kr.
Antal ansatte: 30
Stiftet: 2013INVESTERING

Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i Mofibo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i fonden.

seedcapital.dk

Venturefonden Sunstone Technology Ventures Fund III har investeret i Mofibo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 175 mio. kr. i fonden.

sunstone.eu

 

muuto

NORDISK DESIGN
SKAL TIL ASIEN OG USA

Tilbage til oversigt

Den danske designvirksomhed Muuto skaber møbler, boligtilbehør og belysning i skandinavisk design. På syv år er de gået fra at sælge deres produkter i 100 forretninger til over 1.300 butikker fordelt på 52 lande. Næste skridt er bl.a. at få udbredt de skandinaviske designprodukter til Asien og USA.

Siden Muuto blev stiftet i 2007, er deres nordiske designs blevet internationale bestsellere. Mens de to grundlæggere, Kristian Byrge og Peter Bonnén, håndterer strategien og forretningsudviklingen, bliver Muutos produkter skabt af eksterne skandinaviske designere.

”I Danmark har vi en stolt designtradition, som har været med til at skabe et godt brand for skandinavisk design i udlandet. Vi syntes, der manglede en virksomhed, som kunne være med til at skrive det næste kapitel i skandinavisk designhistorie sammen med de bedste nutidige skandinaviske designere,” fortæller adm. direktør Kristian Byrge.

UD OVER STEPPERNE
Da Muuto var knap et år gammel, var kapital fra en ny investor med til for alvor kunne sætte skub i væksten, og siden er designvirksomheden vokset fra 5 til 55 medarbejdere.

”Uden en investor ville det have taget meget længere tid at opbygge forretningen. I stedet kunne vi komme hurtigt ud over stepperne, og det gav os nogle konkurrence- og markedsmæssige fordele,” forklarer direktøren. 

GLOBALE VÆKSTPLANER
For at accelerere de internationale vækstplaner yderligere indgik Muuto i 2014 et partnerskab med Maj Invest Equity. Ambitionerne er at fortsætte væksten i udlandet, særligt i Asien og USA.

”Med Maj Invest har vi fået en erfaren, god sparringspartner, så Muuto kan blive større og stærkere. Både i forhold til at sælge til flere butikker og udbygge vores tilstedeværelse geografisk. Fonden kommer også med et netværk, der giver os adgang til nye store kunder, fx hoteller og restauranter,” fortæller Kristian Byrge.

OM MUUTO

Bruttofortjeneste: 48 mio. kr.
Antal ansatte: 55
Stiftet: 2007INVESTERING

Maj Invest Equity IV har investeret i Muuto. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 400 mio. kr. i fonden.

majinvest.dk

 

REAPPLIX

Banebrydende bioplastre 
hjælper diabetikere

Tilbage til oversigt

10.000-15.000 sår hos danske diabetikere kræver hvert år behandling og er årsag til op mod 1.000 amputationer. Det problem vil den danske medikovirksomhed Reapplix løse med deres biologiske plaster LeucoPatch, som kan hjælpe svære diabetessår til at hele.

En af følgesygdommene for diabetespatienter kan være kroniske fodsår, som har svært ved at hele. Alene i Danmark bliver der årligt amputeret op til 1.000 tæer, fødder eller ben som resultat af sårene. For at løse det problem har den danske medikovirksomhed Reapplix udviklet et banebrydende plaster, kaldet LeucoPatch, som er særlig effektivt i behandlingen af fodsårene. LeucoPatch er et biologisk produkt, som er baseret på patientens eget blod og dermed indeholder immunceller og vækstfaktorer fra patienten selv.

STORT STUDIE UNDERBYGGER BEHANDLING
Siden Reapplix blev grundlagt i 2008, har det aktive sårhelingsprodukt vist gode resultater i en række kliniske studier, hvilket bl.a. har ført til investeringer fra tre danske venturefonde, heriblandt SEED Capital.

”Det betyder, at vi nu har kunnet igangsætte et stort randomiseret studie i Danmark, Sverige og England, som vi forventer at se resultaterne af midt i 2016. Og allerede nu har vi samarbejder med 28 hospitaler, der tester plastrene,” fortæller Rasmus Lundquist, der er chief scientific officer og en af stifterne af Reapplix.

I det hele taget er udviklingen af de nye bioplastre ikke gået ubemærket hen. I 2014 vandt LeucoPatch Ingeniørens Produktpris i innovationskategorien, og Reapplix var ligeledes nomineret som Entrepreneur of the Year i specialkategorien Life Sciences.

GODKENDELSE I USA
I 2014 fik Reapplix desuden en vigtig godkendelse af sine kliniske studier hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

”Det åbner muligheder fremad, og vi har kontinuerlige interaktioner med mulige partnere i flere lande. Derudover har vi netop fået ny CEO, Graeme Brookes. Han kommer med stor erfaring inden for både medicinsk udstyr og startups kombineret med stærkt indblik i de europæiske markeder,” siger Rasmus Lundquist.

OM REAPPLIX

Omsætning: 0 kr.
Antal ansatte: 4
Stiftet: 2008INVESTERING

Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i Reapplix. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i fonden.

seedcapital.dk

 

SCANBUR

produktudvikling i fokus
i familievirksomheden

Tilbage til oversigt

Scanbur har over 40 års erfaring med udvikling, produktion og salg af laboratorieudstyr og forbrugsartikler til forskningsafdelinger, særligt i Norden. I 2014 investerede Erhvervsinvest i familievirksomheden, der fortsætter sit fokus på den nytænkende produktudvikling.

Scanbur i Karlslunde har siden stiftelsen i 1968 udviklet en række banebrydende produkter. Fx var Scanbur i 70’erne de første, der udviklede et kaninbur i plast, som kunne tåle de nødvendige 121 grader under rengøring uden at smelte. I dag leverer virksomheden komplette løsninger til laboratorier i særligt de nordiske lande. Men udviklingen er stadig i fokus, og i øjeblikket er det især en ny løsning til styring af relativ fugtighed, kræfterne koncentreres om.

”Den relative fugtighed spiller en afgørende rolle for forsøgsdyrs velbefindende og reproduktion. Tidligere har man styret fugtigheden på bygningsniveau, men kan man styre det tættere på dyrene, er det både mere miljørigtigt og giver besparelser. Og vi har nu udviklet en løsning, der styrer fugtigheden helt ned på bur-niveau,” forklarer direktør Henrik Møllegaard, der er søn af virksomhedens stiftere.

BRANCHE I KRAFTIG VÆKST
Netop den nye løsning, kaldet ScanClime, er nu under patentering. Og det er en af de tydelige forandringer, der er sket i Scanbur, siden Erhvervsinvest i 2014 investerede i virksomheden.

”Erhvervsinvest udfordrede os først og fremmest på antagelsen om, at det ikke kan svare sig at patentere. Vi kan nu se, at ansøgning om patenter har en positiv indflydelse på forretningsmulighederne. Vi har også fået endnu større fokus på at internationalisere og har blandt andet ansat flere sælgere,” fortæller direktøren, der ser frem til de kommende års udvikling i virksomheden.

Scanbur er i øjeblikket i gang med en række store offentlige licitationer og forventer, at 2016-17 bliver nogle af de bedste år i virksomhedens historie.

”Vi oplever i disse år en kraftig vækst i branchen. Derudover bliver der løbende implementeret nye reguleringer på området, som stiller stadig større krav til både vores produkter og giver nye muligheder,” siger Henrik Møllegaard.

OM SCANBUR

Omsætning: 155 mio. kr.
Antal ansatte: 50
Stiftet: 1968INVESTERING

Kapitalfonden Erhvervsinvest III har investeret i Scanbur. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i fonden.

erhvervsinvest.dk

 

TELECARE

Markedsledende i norden
inden for mobilrepAration

Tilbage til oversigt

Mobilreparationsbranchen har tidligere været præget af en lang række små selvstændige værksteder og reparationscentre. Men de seneste år har Telecare Service konsolideret markedet – først i Danmark og efterfølgende på tværs af Norden.

I løbet af de sidste tre år er det lykkedes danske Telecare Service at konsolidere markedet for reparation, logistik og service af mobiltelefoner og tablets på de nordiske markeder. I 2012 gik virksomheden ind på det svenske marked, og året efter investerede CataCap i Telecare Service, der med den nye investering i ryggen kunne opkøbe de to største konkurrenter i henholdsvis Danmark og Norge i 2014.

”Konsolideringen har givet os en lang række fordele. Først og fremmest betyder det, at vi på professionel og ensartet vis kan servicere på tværs af lande og håndtere store kunder som Elgiganten og Telia Sonora, der selv opererer i hele Norden. Derudover giver vores størrelse en række interne synergieffekter, hvor vi blandt andet kan lære af hinanden via best practice, ligesom vi har fået flere kræfter til forretningsudviklingen,” siger Martin Pedersen, der tiltrådte som direktør i november 2014.

KOMPLEKS FORRETNING I FIRE LANDE
Med opkøbet af norske Deltaservice og finske Optima i 2014 blev Telecare Service nordisk markedsleder i branchen med 500 medarbejdere i fire lande og en samlet omsætning på cirka 600 mio. kr.

”Vi servicerer hele værdikæden fra telefonproducenter og operatører til forsikringsselskaber og naturligvis vigtigst af alt selve slutkunden, hvis telefon er gået i stykker. Derudover fungerer vi både som servicepartner inden for garantiperioden på 24 måneder og efterfølgende,” fortæller direktøren, der ser spændende muligheder for at udvikle forretningen yderligere i de kommende år.

”På den korte bane skal vi først og fremmest fokusere på at sikre en fuld integration af de tre virksomheder på alle fire markeder. Den proces tager i sagens natur nogle måneder. På længere sigt skal vi i endnu højere grad adressere services som fx data recovery, bytteservices og hotlines og blive endnu dygtigere til at håndtere markedet uden for garantiperioden,” siger Martin Pedersen.

OM TELECARE SERVICE

Omsætning: 600 mio. kr.
Antal ansatte: 500
Stiftet: 2003INVESTERING

Kapitalfonden CataCap har investeret i Telecare Service. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 250 mio. kr. i fonden.

catacap.dk

 

Regnskabsberetning

ÅRET I HOVEDPUNKTER

  • Årets resultat blev et overskud på 23,9 mio. kr. (2013: -45,3 mio. kr.).
     
  • ​Der er i årets løb givet tilsagn til 3 fonde for i alt 740 mio. kr., hvorefter der samlet er givet tilsagn på 3,3 mia. kr. til 14 fonde.
     
  • Porteføljefondene har investeret i 35 nye virksomheder og solgt 3 selskaber, hvilket bringer det samlede antal virksomheder i porteføljen op på 84 ved udgangen af 2014.

ÅRETS RESULTAT
Dansk Vækstkapitals resultat for 2014 udviser et overskud på 23,9 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør 39,6 mio. kr. og kan henføres til dels urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder (bl.a. Sticks’n’Sushi, PF Group og Ampelmann) på 54,2 mio. kr., dels realiserede opskrivninger i forbindelse med salg af porteføljevirksomhederne Libratone og Endomondo (SEED Capital Denmark II) og ViaBill (NCP-IVS III) på 41,8 mio. kr. samt omkostninger på 56,4 mio. kr. i porteføljefondene i form af management fee og øvrige omkostninger. Med årets værdiregulering på +39,6 mio. kr. udgør den akkumulerede værdiregulering i alt -16,6 mio. kr.

Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,5 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,1 mio. kr. i øvrige omkostninger.

AKTIVER OG EGENKAPITAL
Dansk Vækstkapitals samlede aktiver udgør 908,8 mio. kr. pr. 31. december 2014 mod 443,7 mio. kr. pr. 31. december 2013, og egenkapitalen udgør 869,5 mio. kr. pr. 31. december 2014 mod 377,6 mio. kr. pr. 31. december 2013. Investorerne har indbetalt 478,7 mio. kr. i 2014, og samlet er der indbetalt i alt 957,4 mio. kr. siden etableringen i juni 2011.

Dansk Vækstkapital har i 2014 udbetalt 462,9 mio. kr. (2013: 376,8 mio. kr.) til porteføljefondene, og samlet er der udbetalt 962,7 mio. kr. siden etableringen i juni måned 2011. I 2014 har Dansk Vækstkapital for første gang modtaget tilbagebetalinger fra porteføljefondene i form af provenu fra solgte virksomheder, rekapitaliseringer m.v., hvilket i alt har beløbet sig til 37,3 mio. kr. Heraf kan 26,7 mio. kr. kaldes igen af porteføljefondene som følge af bestemmelser i investeringsaftalerne. Dansk Vækstkapital foretog i efteråret 2014 den første udlodning til investorerne af det resterende beløb på i alt 10,7 mio. kr. 

PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING
I 2014 er der givet tilsagn om investering i 3 porteføljefonde for i alt 740 mio. kr., som fordeler sig på følgende fonde:

  • Danish Climate Investment Fund I K/S: 150 mio. kr.
  • Industri Udvikling IV K/S: 190 mio. kr.
  • Polaris Private Equity IV K/S: 400 mio. kr.

Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2014 givet investeringstilsagn til 14 porteføljefonde for i alt 3.325 mio. kr., som fordeler sig med 2.675 mio. kr. til small og mid cap-fonde og 650 mio. kr. til venturefonde og svarer til 69 pct. af Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag.

{"chart":{"type":"pie","height":400,"width_pdf":800,"height_pdf":365,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":50,"marginRight":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":true,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-50},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Venture","y":20,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Small og mid cap, buy-out","y":80,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"yAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"title":{"text":"TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":false,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

Pr. 31. december 2014 har porteføljefondene 84 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for forskellige brancher i deres portefølje. Baseret på størrelsen af omsætningen på tidspunktet for porteføljefondenes investering i virksomhederne udgør 70 pct. virksomheder med en omsætning under 75 mio. kr., 21 pct. med en omsætning mellem 75-375 mio. kr. og 9 pct. med en omsætning på over 375 mio. kr. Andelen af små og mellemstore virksomheder (målt på omsætning) udgør således 91 pct. af det samlede antal virksomheder.

69 pct. af kapitalen er investeret i Danmark, 18 pct. i resten af Norden og 13 pct. i det øvrige Europa.

Porteføljefondenes investeringer er primært foretaget inden for sektorerne IT, industri samt forbrugerprodukter og service, som baseret på markedsværdi tegner sig for henholdsvis 33, 33 og 22 pct. 

{"chart":{"type":"pie","height":450,"width_pdf":800,"height_pdf":420,"margin":75,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":true,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-40},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Små virksomheder, omsætning < 75 mio. kr.","y":70,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Mellemstore virksomheder, omsætning 75-375 mio. kr.","y":21,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Store virksomheder, omsætning > 375 mio. kr.","y":9,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"yAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"title":{"text":"PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER FORDELT PÅ OMSÆTNING","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":true,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}
{"chart":{"type":"pie","height":400,"width_pdf":800,"height_pdf":365,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":50,"marginRight":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#fff","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":false,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":-35},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Danmark","y":69,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Øvrige Norden","y":18,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Øvrige Europa","y":13,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"yAxis":{"categories":[],"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12}}},"title":{"text":"BOGFØRT VÆRDI FORDELT EFTER GEOGRAFI","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":false,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}
{"chart":{"type":"pie","height":450,"width_pdf":800,"height_pdf":450,"margin":50,"backgroundColor":"#FFF","options3d":{"enabled":false,"alpha":45}},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"dataLabels":{"enabled":true,"format":"{point.y} %","style":{"color":"#000","fontSize":"18px"}},"depth":35},"pie":{"center":["50%"],"allowPointSelect":false,"cursor":"default","dataLabels":{"distance":30},"showInLegend":true}},"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Industri","y":33,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"IT","y":33,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Forbrugerprodukter og service","y":22,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Biotek","y":4,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Kommunikations- og netværkstjenester","y":3,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Energi og miljø","y":3,"sliced":false,"selected":false,"visible":true},{"name":"Medtech","y":2,"sliced":false,"selected":false,"visible":true}]}],"xAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"yAxis":{"categories":[],"title":{"style":{"fontSize":12}},"labels":{"style":{"fontSize":12,"color":"#000"}}},"title":{"text":"BOGFØRT VÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#1e4a62","#9ac902","#143243","#337aaf","#666","#999","#50c3ff","#ccc","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"layout":"vertical","align":"left","verticalAlign":"bottom","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":true,"pointFormat":"{point.y}","valueSuffix":" %","shadow":true,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

Nedenfor er vist, hvordan værdien af porteføljefondenes investeringer i virksomheder har udviklet sig siden investeringstidspunktet (Dansk Vækstkapitals andel). Hovedparten af virksomhederne er fortsat værdiansat til anskaffelsessummen, men en stadig større andel (22 pct.) er værdiansat højere. Der er nedskrevet på 6 pct. af de samlede investeringer i virksomheder. Udviklingen er som forventet, set i lyset af at hovedparten af porteføljefondene fortsat er i investeringsfasen. 

MultipelAndel af
anskaffelsesværdi
Andel af
markedsværdi
> 2,0x2,2 %7,91 %
1,0x < 2,0x20,0 %24,1 %
1,0x 69,1 %56,4 %
< 1,0x 5,9 %4,3 %
Urealiseret i alt 97,2 %92,7 %

Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi.

Porteføljefondene har solgt ca. 3 pct. af den samlede investerede kapital i virksomhederne og hovedparten – 96 pct. – er solgt til en værdi højere end anskaffelsessummen, og 32 pct. er sågar blevet afhændet til mere end dobbelt så meget som anskaffelsessummen.

MultipelAndel af
anskaffelsesværdi
Andel af
markedsværdi
> 2,0x0,9 %5,1 %
1,0x < 2,0x1,8 %2,0 %
1,0x 0,0 % 0,0 %
< 1,0x 0,2 % 0,1 %
Realiseret i alt 2,8 % 7,3 %

Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi.

ÅRETS PENGESTRØMME OG KAPITALBEREDSKAB
Der har i 2014 været udbetalinger til porteføljefondene på i alt 462,9 mio. kr. (2013: 376,8 mio. kr.), og der er siden etableringen af Dansk Vækstkapital i juni 2011 udbetalt samlet i alt 962,7 mio. kr. til porteføljefondene. I 2014 har porteføljefondene tilbagebetalt i alt 37,3 mio. kr. til Dansk Vækstkapital.

Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr., hvoraf investorerne samlet har indbetalt 957,4 mio. kr. pr. 31. december 2014. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for finansiering af det løbende likviditetsbehov i perioderne mellem tilførsel af kapital fra investorerne.

Dansk Vækstkapital har i 2014 foretaget den første udbetaling til investorerne på i alt 10,7 mio. kr.

Nedenfor er Dansk Vækstkapitals nuværende kapitalforhold (i forhold til investorerne) i form af tilsagn, kapitaltræk, tilbagebetalinger samt egenkapital pr. 31. december 2014 illustreret.

{"chart":{"type":"column","height":600,"width_pdf":800,"height_pdf":500,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":120,"marginRight":50,"backgroundColor":"#FFF"},"credits":{"enabled":false},"plotOptions":{"series":{"animation":true,"stacking":"normal"},"column":{"borderColor":"white","borderWidth":0}},"series":[{"name":"Resttilsagn","data":[3830,null],"_colorIndex":0},{"name":"Kapitaltræk","data":[957,null],"_colorIndex":1},{"name":"Tilbagebetalt","data":[null,20],"_colorIndex":2},{"name":"Egenkapital","data":[null,869],"_colorIndex":3}],"xAxis":{"categories":["TILSAGN OG KAPITALTRÆK","EGENKAPITAL OG TILBAGEBETALT"],"gridLineColor":"#000","gridLineWidth":0,"labels":{"format":"{value}","style":{"fontSize":12,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":12},"text":" "},"lineColor":"#000","lineWidth":1,"tickInterval":1},"yAxis":{"categories":["0"],"gridLineColor":"#000","gridLineWidth":0,"labels":{"format":"{value:,.0f} Kr.","style":{"fontSize":16,"color":"#000"}},"title":{"style":{"fontSize":16},"text":" "},"lineColor":"#000","lineWidth":1,"tickInterval":1000},"title":{"text":"KAPITALFORHOLD, MIO. KR.","align":"left","style":{"color":"black","font":"22px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"colors":["#50c3ff","#1e4a62"," #143243"," #9ac902","#666","#337aaf","#999","#ccc","","","","","","","","","","","","","",","],"subtitle":{"align":"center","style":{"color":"black","font":"16px Helvetica, Arial, sans-serif"}},"legend":{"enabled":true,"borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":0,"padding":8,"layout":"vertical","align":"right","verticalAlign":"top","itemStyle":{"fontSize":"14px"}},"tooltip":{"enabled":false,"pointFormat":"{series.name}: {point.y}
","shadow":false,"backgroundColor":"white","borderColor":"black","borderWidth":0,"borderRadius":6}}

SÆRLIGE RISICI
Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde og er eksponeret over for den generelle økonomiske udvikling. Den løbende værdiansættelse af porteføljefondenes investeringer sker med reference til det generelle prisniveau for sammenlignelige virksomheder.

Dansk Vækstkapitals investeringer i porteføljefonde er forbundet med selskabsspecifikke risici i de enkelte investeringer. Alle beslutninger vedrørende de respektive porteføljefondes konkrete investeringer i virksomheder foretages af porteføljefondenes private forvaltere.

Dansk Vækstkapitals kommanditister består af danske pensionsinstitutter underlagt tilsyn af Finanstilsynet, hvorfor selskabets likviditetsrisiko anses for at være beskeden.

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
Dansk Vækstkapital er løbende i dialog om potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2015 at investere i small og mid cap-fonde og venturefonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast.

USÆDVANLIGE FORHOLD
Dansk Vækstkapitals aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af Dansk Vækstkapitals aktiviteter og pengestrømme for 2014 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING
Der er ikke forekommet væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Der henvises til afsnittet "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger" under anvendt regnskabspraksis for en nærmere beskrivelse af de områder i årsrapporten, som er omfattet af væsentlige skøn og forudsætninger.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Dansk Vækstkapital K/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, 26. marts 2015

 

BESTYRELSE

 

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand

                                                                                                                      

Birgit Wøidemann Nørgaard
Næstformand

Asbjørn Berge

Michael Ring

 

Den uafhængige
revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Dansk Vækstkapital K/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vækstkapital K/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

REVISORS ANSVAR  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

KONKLUSION  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Hellerup, 26. marts 2015

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Füchsel
Statsautoriseret revisor

Niels Henrik B. Mikkelsen
Statsautoriseret revisor

 

Årsregnskab 

 

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten for Dansk Vækstkapital K/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C samt tilpasninger, der følger af, at selskabet er et kommanditselskab, hvis aktivitet er investering i private equity-fonde (fond-af-fonde).

I det omfang, det er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foretages indregning af kapitalandele i porteføljefonde efter retningslinjerne udarbejdet af The International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines Board (IPEV Board), som den danske brancheorganisation for venture- og kapitalfonde, DVCA, har tilsluttet sig.  

For at opnå et retvisende billede af kommanditselskabets aktivitet er resultatopgørelsen ændret i forhold til årsregnskabslovens skemakrav. I resultatopgørelsen præsenteres værdiregulering m.v. af kapitalandele i porteføljefonde som en del af den primære drift.

Årsregnskabet for 2014 er aflagt i t.kr., og anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner (kr.). Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger
I overensstemmelse med lovgivningen udarbejdes årsregnskabet ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Ledelsen foretager disse skøn og vurderinger i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra disse skøn.

De områder, hvor skøn og vurderinger er væsentlige for årsregnskabet, er følgende:

Kapitalandele i porteføljefonde – måles til dagsværdi baseret på rapportering fra ledelsen i fondene, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne, herunder de underliggende virksomheder, som fondene har investeret i. Ledelsen i porteføljefondene har ved målingen af værdien af disse investeringer foretaget skøn over porteføljevirksomhedernes udviklingsstadie og forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og kommercialiseringsmuligheder.


RESULTATOPGØRELSEN

Resultat af kapitalandele i porteføljefonde
I resultatopgørelsen indregnes kommanditselskabets forholdsmæssige andel af årets resultat i kommanditselskabets porteføljefonde, hvilket inkluderer realiserede og urealiserede gevinster og tab på fondenes investeringer i virksomheder. Porteføljefondenes omkostninger forbundet med forvaltningen af porteføljevirksomhederne indgår ligeledes som en urealiseret værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde.

Management fee
Management fee omfatter honorar til Vækstfonden for arbejdet som investment manager for kommanditselskabet.  

Øvrige administrationsomkostninger
I øvrige administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året i forbindelse med administrationen af kommanditselskabet, herunder omkostninger til advokat, revisor og konsulentassistance.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og øvrige finansielle omkostninger relateret til kommanditselskabets bankgæld.

Skat af årets resultat
Kommanditselskabet er i skattemæssig sammenhæng ikke en selvstændig enhed og dermed ikke selvstændigt skattepligtigt, idet kommanditselskabets resultat indgår i kommanditisternes og komplementarens skattepligtige indkomst. Der afsættes som følge heraf ikke skat i årsregnskabet.  


BALANCEN

Kapitalandele i porteføljefonde
Kapitalandele i porteføljefonde måles til kommanditselskabets andel af porteføljefondenes dagsværdi. Opgørelsen af porteføljefondenes dagsværdi er foretaget i overensstemmelse med The International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

Finansielle gældsforpligtelser
Kommanditselskabets bankgæld måles til dagsværdi. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Investeringstilsagn
Tilsagn om investeringer i porteføljefonde, som endnu ikke er udbetalt, oplyses i noterne under eventualforpligtelser, når der er underskrevet en bindende investeringsaftale, LPA (Limited Partnership Agreement). Herudover oplyses om tilsagn om investeringer i fonde, som er betinget af opnåelse af specifikke milepæle, og hvor der endnu ikke er underskrevet en bindende investeringsaftale (LPA).


PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser kommanditselskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt kommanditselskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider, samt skyldigt tilsagn til porteføljefonde.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra udbetalinger til og tilbagebetalinger fra porteføljefonde.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra ind- og udbetalinger fra og til kommanditisterne.

Likvider
Likvide midler består af 'Likvide beholdninger' under omsætningsaktiver og 'Bankgæld' under kortfristede gældsforpligtelser. 

Nøgletal
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Total Value to Paid-In (TVPI):
Summen af værdien af udlodninger til investorerne og værdien af investorernes andel af den resterende urealiserede egenkapital i fonden i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

Residual Value to Paid-In (RVPI):
Værdien af investorernes andel af den urealiserede egenkapital i fonden i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

Distributions to Paid-In (DPI):
Værdien af udlodninger til investorerne i forhold til indbetalt kapital fra investorerne.

IRR, brutto:
Den interne rente beregnet på baggrund af realiserede pengestrømme mellem Dansk Vækstkapital og investorerne (kommanditisterne) samt værdien af egenkapitalen eksklusive management fee og øvrige omkostninger i Dansk Vækstkapital.

IRR, netto:
Den interne rente beregnet på baggrund af realiserede pengestrømme mellem Dansk Vækstkapital og investorerne (kommanditisterne) samt værdien af egenkapitalen i Dansk Vækstkapital.

 

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER, T.KR.
NOTE20142013
Kursgevinster og -tab 
4Værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde39.610-28.665
Kursgevinster og -tab i alt39.610-28.665
Resultat af investeringsvirksomhed39.610-28.665
Administrationsomkostninger 
1Bestyrelseshonorar-1.450-1.600
Management fee-13.164-13.164
2Øvrige administrationsomkostninger-1.140-1.288
Administrationsomkostninger i alt-15.754-16.052
Resultat af ordinær primær drift23.856-44.717
Finansielle poster 
3Finansielle omkostninger, netto36-587
Finansielle poster i alt36-587
Årets resultat23.892-45.304
Resultatdisponering 
Årets resultat23.892-45.304
Overført til egenkapitalen23.892-45.304
 

ÅRSREGNSKAB

BALANCE

pr. 31. december, t.kr.
NOTE20142013
AKTIVER 
Anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver 
4Kapitalandele i porteføljefonde908.849443.653
Finansielle anlægsaktiver i alt908.849443.653
Anlægsaktiver i alt908.849443.653
AKTIVER I ALT
908.849443.653
PASSIVER
Egenkapital 
6Kapitaltilsagn fra kommanditister  4.786.8004.786.800
Ikke indbetalt kapitaltilsagn fra kommanditister -3.829.440-4.308.120
 Udbetalt til kommanditister  -10.653  -  
 Overført resultat -77.162  -101.054  
Egenkapital i alt869.545377.626
Kortfristede gældsforpligtelser 
Leverandører af varer og tjenesteydelser295358
7Bankgæld38.74465.335
5Anden gæld265334
Kortfristede gældsforpligtelser i alt39.30466.027
Gældsforpligtelser i alt39.30466.027
PASSIVER I ALT 908.849443.653
8Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 
9Nærtstående parter 
 

ÅRSREGNSKAB

EGENKAPITALOPGØRELSE

T.KR.        
Kapital-
tilsagn fra
komman-
ditister
Ikke
indbetalt
kapitaltilsagn
 fra komman-
ditister
Udbetalt til 
komman-
ditisterne 
Overført
resultat
 I alt
Egenkapital 1. januar 20144.786.800-4.308.120--101.054377.626
Indbetalt af kommanditisterne-478.680--478.680
Udbetalt til kommanditisterne--10.653--10.653  
Overført, jf. resultatdisponering---23.89223.892
Egenkapital 31. december 2014
4.786.800-3.829.440-10.653-77.162869.545  
 

ÅRSREGNSKAB

PENGESTRØMSOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER, T.KR.
20142013
Årets resultat23.892-45.304
Værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde-39.61028.665
Ændring i driftskapital-132-555
Pengestrøm fra driftsaktiviteter-15.850-17.194
Udbetalinger til porteføljefonde-462.861-376.797
Udlodninger fra porteføljefonde37.275-
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter-425.586-376.797
Kontante indskud fra kommanditister478.680478.680
Udlodning til kommanditister-10.653-
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter468.027478.680
Ændringer i likvider26.59184.689
Likvider 1. januar-65.335-150.024
Likvider 31. december, netto-38.744-65.335
 

NoteR

T.KR.

NOTE 1BESTYRELSESHONORAR20142013
Bestyrelseshonorar1.4501.600
Bestyrelseshonorar i alt1.4501.600
Det samlede honorar til bestyrelsen har udgjort 1.450 t.kr. i 2014, heraf formanden 400 t.kr., næstformanden 250 t.kr. og de enkelte øvrige medlemmer 200 t.kr. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev i forbindelse med genudpegningen i juni 2014 reduceret fra 7 til 5 medlemmer. Bestyrelsen blev yderligere reduceret fra 5 til 4 medlemmer i december måned 2014. 
NOTE 2ØVRIGE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER   20142013
Honorar til komplementar15  14
Revision125  190
Konsulent84  63
Advokat394  508
Diverse, herunder lønsumsafgift522  513
Øvrige administrationsomkostninger i alt1.140  1.288
Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret. 
NOTE 3FINANSIELLE POSTER20142013
Renter, indtræden af nye investorer i porteføljefonde631 -11
Renteomkostninger, kassekredit-595 -576
Finansielle poster i alt36 -587
NOTE 4KAPITALANDELE I PORTEFØLJEFONDE20142013
Anskaffelsessum primo499.860 123.063
Tilgang i året462.861 376.797
Afgang i året--
Anskaffelsessum ultimo962.721 499.860
Tilbageløb primo-
Tilbageløb i året-37.275 -
Tilbageløb fra afgang-
Tilbageløb, ultimo-37.275 -
Værdireguleringer primo-56.207 -27.542
Værdireguleringer i året39.610 -28.665
Værdireguleringer fra afgang-
Værdireguleringer ultimo-16.597 -56.207
Regnskabsmæssig værdi 31. december      908.849 443.653
NOTE 5ANDEN GÆLD20142013
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (bestyrelseshonorar)   265334
Anden gæld i alt265334
I overensstemmelse med kommanditselskabsaftalen har kommanditisterne indgået aftale om løbende indbetalinger på op til 4.786.800 t.kr. i takt med behovet for kapital i selskabet. Vækstfondens tilsagn finansieres ved, at alle øvrige kommanditister har givet tilsagn om ydelse af lån til Vækstfonden, som anvendes krone for krone af Vækstfonden til indskud af kapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital.
    
NOTE 6KOMMANDITISTTilsagn Indbetalt Resttilsagn 
 Vækstfonden 3.590.100718.0202.872.080
 ATP Private Equity K/S250.00050.000200.000
 PFA Pension Forsikringsaktieselskab136.00027.200108.800
 Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab134.00026.800107.200
 Nordea Liv & Pension Livsforsikringsselskab A/S76.00015.20060.800
 Pensionskassernes Administration A/S (PKA)75.00015.00060.000
 Sampension KP Livsforsikring A/S75.00015.00060.000
 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab55.00011.00044.000
 Industriens Pensionsforsikring A/S48.7509.75039.000
 Unipension42.2508.45033.800
 SEB Pensionsforsikring A/S41.0008.20032.800
  AP Pension Livsforsikringsaktieselskab37.0007.40029.600  
 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 29.7005.94023.760
 Lægernes Pensionskasse29.0005.80023.200
 PenSam Liv Forsikringsaktieselskab 28.3255.66522.660
 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse23.0004.60018.400
 Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab22.0004.40017.600
 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger20.0004.00016.000
 Topdanmark Livsforsikring A/S18.7503.75015.000
 Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse14.0002.80011.200
 Pensionskassen Pensam11.6752.3359.340
 Skandia Livsforsikring A/S10.7502.1508.600
 Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører7.5001.5006.000
 Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S7.0001.4005.600
 Pensionskassen for Farmakonomer4.4008803.520
 Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter600120480
I alt4.786.800957.3603.829.440
Kommanditisterne hæfter med deres andel af den ikke-indbetalte del (resttilsagn) af den tegnede indskudskapital.
Komplementar
Dansk Vækstkapital Komplementar ApS
NOTE 7BANKGÆLD
Selskabet har en kreditfacilitet på 500.000 t.kr. med henblik på at finansiere selskabets kapitalbehov i perioderne mellem kapitaltilførsel fra kommanditisterne.
NOTE 8EVENTUALFORPLIGTELSER OG ANDRE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER
 Investeringstilsagn,
kapitalandele i porteføljefonde
TilsagnUdbetaltRest-
tilsagn
 Maj Invest Equity 4 K/S400.000-182.635217.365
 Polaris Private Equity IV K/S400.000-400.000
 Capidea Kapital II K/S362.245-162.484199.761
 Erhvervsinvest III K/S300.000-48.509251.491
 IK VII No. 3 LP298.424-149.336149.088
 FSN Capital IV LP286.995-75.970211.025
 CataCap I K/S250.000-52.423197.577
 Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S200.000-39.591160.409
 Industri Udvikling IV K/S190.000-19.000171.000
 Sunstone Technology Ventures Fund III K/S175.000-73.624101.376
 Danish Climate Investment Fund I K/S 150.000-2.988147.012
 SEED Capital Denmark II K/S150.000-98.00451.996
NCP-IVS III K/S125.000-45.74679.254  
Procuritas Capital Investors V, GP Ltd.  37.303-12.41124.892  
I alt3.324.967-962.7212.362.246
NOTE 9NÆRTSTÅENDE PARTER
Sekretariat: Dansk Vækstkapital administreres af Vækstfonden i henhold til en management-aftale, hvor Vækstfonden fungerer som sekretariat.
Transaktioner: Årligt management fee.

Komplementar: Dansk Vækstkapital Komplementar ApS.  
Transaktioner: Årligt vederlag som komplementar.

 

Bestyrelsens ledelseshverv

LARS NØRBY JOHANSEN, FORMAND


Formand
Københavns Lufthavne A/S
William Demant Holding A/S
Codan A/S og datterselskab
Montana Møbler A/S
Danmarks Vækstråd
Rockwool Fonden
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise
Syddansk Universitet
TRAPHOLT museum
Dansk Vækstkapital Komplementar ApS

Næstformand
Arp-Hansen Hotel Group A/S

Bestyrelsesmedlem
Index Award A/S
Bornholms Mosteri A/S
Den Erhvervsdrivende Fond Bornholms MosteriBIRGIT WØIDEMANN NØRGAARD, NÆSTFORMAND


Næstformand
NNE Pharmaplan A/S
Statens IT-Projektråd

Bestyrelsesmedlem
DSV A/S
IMI Plc.
WSP Global Inc.
Kvaerner ASA
Cobham Plc.
Dansk Vækstkapital Komplementar ApSASBJØRN BERGE


Direktør
Industri Invest Herning A/S
Fam. Berge Holding ApS og datterselskab
Berge Holding ApS

Formand
Carnad A/S
Trendlines A/S
Freja Transport & Logistics A/S
Board Governance A/S
Sprinkler A/S

Næstformand
Palsgaard Gruppen A/S og bestyrelsesmedlem i datterselskab

Bestyrelsesmedlem
Lilleheden A/S
Junckers Holding A/S og datterselskab
Bizzcorp Holding ApS
C.C. Contractor A/S
Ejendomsselskabet Berlin & Hamborg A/S
Industri Invest Herning A/S
Plus A/S
Træfonden
HCB Invest ApS
Pipers Teglværker A/S og datterselskaber
Højslev Teglværk A/S
A/S Lindenborg Gods og datterselskab
Dansk Vækstkapital Komplementar ApSMICHAEL RING


Administrerende direktør
Stelton A/S

Direktør
Ring Holding ApS og datterselskab
Notlets A/S

Formand
CO-RO’s Fond
CO-RO Holding A/S og datterselskaber
Artium, Skandinavisk Design Center ApS

Bestyrelsesmedlem
Johannes Fog Holding A/S og datterselskab 
Dansk Vækstkapital Komplementar ApS


 

 

Selskabsoplysninger

 

Selskab

Dansk Vækstkapital K/S
c/o Vækstfonden
Strandvejen 104 A
2900 Hellerup
Danmark

Telefon +45 35 29 86 00
Telefax +45 35 29 86 35

www.danskvaekstkapital.dk

CVR-nummer: 33 76 85 32

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Gentofte


Komplementar

Dansk Vækstkapital Komplementar ApS


Bestyrelse

Lars Nørby Johansen, formand
Birgit W. Nørgaard, næstformand
Asbjørn Berge
Michael Ring


Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup


Bank

Nordea Bank Danmark A/S
Christiansbro
Strandgade 3
0900 København C

OM Dansk Vækstkapital

Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der investerer i small og mid cap-fonde samt venturefonde. Kapitalen kommer fra danske pensionskasser, hvoraf 3/4 er ydet som lån, der investeres gennem Vækstfonden. Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag er på 4,8 mia. kr.